Παροχές ασφαλισμένων | Risk Managers

Όλοι οι ασφαλισμένοι μας απολαμβάνουν τις δωρεάν παροχές που περιγράφονται στη παρούσα σελίδα

Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αποτιμηθεί

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αν αναλογιστούμε τις καλύψεις που παρέχονται από τις Ασφαλίσεις Ζωής, Ασθενείας και Προσωπικών Ατυχημάτων, θα διαπιστώσουμε πως αναφέρονται στην ανθρώπινη ζωή, στην αρτιμέλεια και την ικανότητα για εργασία, καθώς και στην υγεία, αγαθά, δηλαδή, τα οποία δεν υπόκεινται σε χρηματική αποτίμηση.

Προκειμένου για ασφαλίσεις ζημιών περιουσίας, όπου οι ζημίες που προκαλούνται από τον κίνδυνο, κάθε φορά, μπορούν να αποτιμηθούν, εκφραζόμενες με έναν αριθμό χρηματικών μονάδων, είναι γεγονός πως δεν προκύπτουν θέματα.

Πόσο όμως αξίζει η ζωή του Α ή το πόδι που ενδέχεται να χάσει ο Β σε κάποιο ατύχημα; Αυτό πλέον αφήνομε να το κρίνει ο ίδιος ο Α και ο ίδιος ο Β, κατά τα υποκειμενικά του κριτήρια ο καθένας.

Κατά την ασφαλιστική τεχνική, στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζεται το σύστημα της αφηρημένης καλύψεως (το σύστημα της συγκεκριμένης καλύψεως εφαρμόζεται στα υλικά αγαθά, που υπόκεινται σε χρηματική αποτίμηση), σύμφωνα με το οποίο λαμβάνονται υπόψη συμβατικές τιμές, που καθορίζονται ελεύθερα από τους ασφαλιζομένους, αρκεί να γίνουν αποδεκτές από τους ασφαλιστές και να υπάρχει η δυνατότητα, από την πλευρά των ασφαλισμένων, να καταβάλλουν εμπρόθεσμα το ασφάλιστρο που θα χρειαστεί.

Με τον τρόπο αυτόν, παρακάμπτεται η δυσχέρεια που απορρέει από το γεγονός ότι τα καλυπτόμενα από τον Κλάδο Ζωής αγαθά, εξιδανικευμένα από τη φύση τους, δεν υπόκεινται σε χρηματικές αποτιμήσεις

Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι αυτό ισχύει στην ασφαλιστική αγορά μέχρι τώρα. Εμείς με το πρωτοποριακό λογισμικό που έχουμε μπορούμε να βοηθήσουμε στην όσο το δυνατόν αντικειμενική κοστολόγηση της ζωής ενός ανθρώπου με κάποια συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γκάρλας Βασίλειος

garlas2

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947687447