Ιδιωτική Ασφάλιση

Μάθετε πρώτοι οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από την Ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα

Κίνδυνος

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Η λέξη κίνδυνος(risk) προέρχεται από τη λατινική ρίζα “risicare”

η οποία σημαίνει «τολμώ», υπονοώντας ότι ο κίνδυνος είναι επιλογή παρά πεπρωμένο. Οι δράσεις που τολμούμε να αναλάβουμε, οι οποίες εξαρτώνται από την ελευθερία επιλογών που διαθέτουμε, ουσιαστικά χαρακτηρίζουν την «ιστορία» της διαχείρισης κινδύνων, αλλά και την κοινωνική εξέλιξη. Η διαχείριση κινδύνων ενσωματώνεται σε ένα απέραντο φάσμα λήψης αποφάσεων από την κατανομή περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου μέχρι τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, από την εξόρυξη πετρελαίου σε μεγάλα θαλάσσια βάθη μέχρι την προστασία του περιβάλλοντος, από την πληρωμή ασφαλίστρων μέχρι τη χρήση ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα. Σε κάθε περίπτωση, κίνδυνος σημαίνει έκθεση στην αβεβαιότητα και αφορά αφενός, τις ανθρώπινες δραστηριότητες (είναι καθημερινός τρόπος ζωής και σκέψης) και αφετέρου,όλες τις επιχειρήσεις. Γι’ αυτό το λόγο, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την αντιμετώπισή του.

Στην έννοια του ρίσκου εμπεριέχεται και η έννοια της αβεβαιότητας, η οποία πολλές φορές επηρεάζει τις αποφάσεις και τις πράξεις ενός ανθρώπου/οργανισμού επιφέροντας επιθυμητά ή ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Η αβεβαιότητα προκύπτει πολλές φορές λόγω:

έλλειψης γνώσης κάποιων πραγμάτων (όπως για παράδειγμα την τιμή ενός υποκατάστατου προϊόντος μιας νεοεισερχόμενης εταιρείας στον κλάδο)

πιθανής πολυπλοκότητας της διαδικασίας,(π.χ. απαξιωμένος εξοπλισμός της εταιρίας)

ανικανότητας να μετρηθεί με ακρίβεια η φυσική ποσότητα σε χρήματα κάποιων πραγμάτων (π.χ. το κόστος της απώλειας μίας ανθρώπινης ζωής)

ύπαρξης του παράγοντα «τύχη» στην εμφάνιση κάποιου γεγονότος (π.χ. λόγω σκληρού ανταγωνισμού να αλληλοεξουδετερωθούν οι ανταγωνιστές μας και να παραμείνει μόνο η εταιρία μας στον κλάδο).

Η διαφορά μεταξύ ρίσκου και αβεβαιότητας είναι ότι το ρίσκο συμβαίνει σε κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο ή επιχείρηση, ενώ η αβεβαιότητα είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό που αφορά πολλούς ανθρώπους ή πολλές επιχειρήσεις.

Ο κίνδυνος καθώς είναι ένα αβέβαιο γεγονός, μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή να παρουσιάσει ευκαιρίες, ή να έχει αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή να προκαλέσει απειλές . Οι ευκαιρίες και οι απειλές πρέπει να εξετασθούν όχι μόνο εντός του πλαισίου της ίδιας της δραστηριότητας, αλλά σε σχέση με τους πολλούς και διαφορετικούς ενδιαφερόμενους που μπορεί να επηρεασθούν.

Η διαχείριση του κινδύνου (risk management) είναι μια διαδικασία πολύ σημαντική και απαραίτητη καθώς είναι παρών σε πολλές δραστηριότητες της ζωής μας. Σε κάθε οργανισμό η διαχείριση του κινδύνου αποτελεί κεντρικό πυρήνα της διαχείρισης στρατηγικής. Είναι η διεργασία με την οποία οι οργανισμοί προσεγγίζουν μεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους, με σκοπό την επίτευξη αειφόρου οφέλους σε κάθε δραστηριότητα.

 

Γκάρλας Βασίλειος
Author: Γκάρλας Βασίλειος

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6947687447
Θέλετε να σας καλέσoυμε;


Επιπλέον αρθρογραφία

Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γκάρλας Βασίλειος

garlas2

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947687447