Ιδιωτική Ασφάλιση

Μάθετε πρώτοι οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από την Ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

 

Ένα αρκετά μεγάλο κεφάλαιο της ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά όχι ιδιαιτέρως γνωστό στο ευρύ κοινό, είναι αυτό της κάλυψης της αστικής ευθύνης. Πρόκειται για μία ασφάλιση η οποία, αν και δεν συζητείται ιδιαιτέρως, απευθύνεται εξίσου και σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες και η οποία ως πρόσθετη κάλυψη συναντάται αρκετά συχνά. Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης, ο ασφαλισμένος καλύπτεται για τυχόν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προκαλέσει σε τρίτους. Για την κάλυψη του ασφαλισμένου, είναι υποχρεωτικό οι ζημιές και οι βλάβες να οφείλονται σε ατύχημα, το οποίο θα λάβει χώρα είτε εξαιτίας της λειτουργίας του ασφαλισμένου χώρου, είτε εξαιτίας της δραστηριότητας του ασφαλισμένου πολίτη.

 

Η αστική ευθύνη, αν και όχι ευρέως διαδεδομένη ως μεμονωμένη κάλυψη, αποτελεί κάλυψη υποχρεωτική σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων. Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου ή σωματικής βλάβης σε τρίτο πρόσωπο ή την αστική ευθύνη υλικών ζημιών σε πράγματα. Σε αυτή τη κάλυψη συγκαταλέγεται και η χρηματική ικανοποίηση τρίτου για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, καθώς και η πιθανότητα μετάδοσης πυρκαγιάς σε τρίτους. Προσοχή, ως τρίτοι δεν αναγνωρίζονται ο οδηγός του αυτοκινήτου, ούτε κανένα άλλο πρόσωπο του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης, ούτε αυτός ο οποίος έχει καταρτίσει την ασφαλιστική σύμβαση με τον Ασφαλιστή καθώς ούτε και οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο ή Εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα.

Εκτός της παραπάνω κάλυψης, τα προϊόντα αστικής ευθύνης είναι πολλά και καλύπτουν ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων. Μερικά παραδείγματα ασφάλισης αστικής ευθύνης είναι η αστική ευθύνη από τη λειτουργία κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών ή γραφείων, η αστική ευθύνη από τη λειτουργία κοινόχρηστων χώρων εμπορικών κέντρων ή από τη λειτουργία χώρων εμπορικών καταστημάτων/ γραφείων. Συναντάται, επίσης, η κάλυψη αστικής ευθύνης από τη λειτουργία θεάτρων- κινηματογράφων και συνεδριακών κέντρων, καθώς και αυτή από τη λειτουργία εστιατορίων- ζαχαροπλαστείων και κέντρων διασκέδασης. Η αστική ευθύνη είναι δυνατόν, επιπλέον, να καλύψει τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τη λειτουργία κατασκηνώσεων και camping, αλλά και γυμναστηρίων- σχολών χορού- εκπαιδευτηρίων- βρεφονηπιακών σταθμών- παιδικών σταθμών και παιδότοπων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κάλυψη αστικής ευθύνης από την ανέγερση οικοδομών αλλά και του ιδιώτη προς τρίτους. Υπάρχει, ακόμη, κάλυψη αστικής ευθύνης για μέλη ερασιτεχνικών συλλόγων κυνηγών καθώς και για πολλές άλλες δραστηριότητες και λειτουργίες χώρων.

Πιο συνηθισμένο είναι να προβαίνει σε ιδιωτική κάλυψη της αστικής ευθύνης ένας επιχειρηματίας παρά ένας ιδιώτης. Η τάση αυτή δικαιολογείται εν μέρει, καθώς ο επιχειρηματίας, βάσει νόμου, έχει ευθύνη απέναντι στους πελάτες του, αλλά και γενικότερα προς τρίτους, καθώς και στους εργαζόμενούς του για πιθανές σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές αυτών από την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Δεν είναι, μάλιστα, λίγες οι φορές που μεγάλα ποσά έχουν επιδικαστεί ως αποζημιώσεις σε περιπτώσεις καταλογισμού ευθύνης σε επιχειρηματίες. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται, άλλωστε, να είναι η σταδιακή εφαρμογή της ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης σε όλους τους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με την υγεία, το χρήμα και την ασφάλεια. Τέτοια μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν τις επιχειρήσεις έναντι των επιχειρηματικών ευθυνών μάλλον ενισχύουν τη δημιουργία κουλτούρας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης , καθώς και την επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Η ύπαρξη ασφαλιστηρίων συμβολαίων επαγγελματικής αστικής ευθύνης θα μπορούσε να θεωρηθεί αναγκαία για την προστασία του επιχειρηματία, αν αυτός υποχρεωθεί να πληρώσει για απαιτήσεις τρίτων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, λοιπόν, των επιχειρηματιών, συναντάμε πλήθος επιλογών για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών τους. Πολλά πακέτα, μάλιστα, είναι έτοιμα και προκατασκευασμένα έτσι ώστε να γίνει δέκτης σωστής ασφαλιστικής προστασίας ο ασφαλισμένος. Το όριο κάλυψης από την ασφαλιστική εταιρία ποικίλει, αλλά πιθανόν να φτάνει και το 1.000.000 ευρώ.

Πιο συχνά την ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης επιλέγουν ιατροί και φαρμακοποιοί, αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί, καθώς και δικηγόροι και συμβολαιογράφοι. Αυτό δεν σημαίνει πως σε άλλους επαγγελματίες δεν προτείνεται η συγκεκριμένη κάλυψη. Το αντίθετο μάλιστα! Είναι πιθανό για παράδειγμα ένας λογιστής ή εκλεκτής να μη λάβει υπόψη του μία κρίσιμη προθεσμία ή να παρέχει κακές συμβουλές. Αν σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης κινηθεί δικαστικά τότε θα ήταν καλό για τον επαγγελματία να έχει συμβόλαιο κάλυψης αστικής ευθύνης, ώστε να ανταποκριθεί με ευκολία στις τυχόν απαιτήσεις του πελάτη. Αντίστοιχα, τεχνικά επαγγέλματα, όπως του υδραυλικού ή του ηλεκτρολόγου, κατά την άσκηση των οποίων οι ζημιές και οι βλάβες δεν είναι διόλου απίθανες το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο κρίνεται μάλλον απαραίτητο. Δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα αυτό πολλάκις έχει συζητηθεί και στη Βουλή. Να σημειωθεί εδώ ότι η κάλυψη αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική από τον νόμο για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Στην ιδιωτική κάλυψη αστικής ευθύνης επαγγελματιών προσφεύγουν συχνά επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν κάλυψη για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους. Σχετικά με την κάλυψη αστικής ευθύνης προϊόντος, αυτή διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες: την αστική ευθύνη ελαττωματικού προϊόντος κατασκευαστή και την αστική ευθύνη ελαττωματικού προϊόντος εισαγωγέα, και απευθύνεται σε επιχειρηματίες που επιθυμούν κάλυψη από τις σωματικές βλάβες ή τις υλικές ζημιές που πιθανόν να προκαλέσει σε καταναλωτή η χρήση ή η κατανάλωση ελαττωματικού προϊόντος.

Στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε την κάλυψη αστικής ευθύνης για ιδιώτη προς τρίτους, καθώς δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστή και φαντάζει και αρκετά αλλόκοτη. Η συγκεκριμένη κάλυψη αφορά τις σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές (όπως κάθε συμβόλαιο αστικής ευθύνης) που ίσως προξενηθούν από τις δραστηριότητες του ασφαλισμένου ως ιδιώτη , στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της καθημερινής του ζωής και απευθύνεται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο. Σαφώς κάθε ασφαλιστική εταιρία έχει τα δικά της ανώτατα όρια ευθύνης τα οποία διαφοροποιούνται και ποικίλλουν ακόμη και μεταξύ των διαφορετικών προγραμμάτων εκάστης εταιρίας. Είναι δυνατόν, ωστόσο, το όριο αυτό να φτάνει ως και τις 400.000 ευρώ!

Σαφώς από την κάλυψη αστικής ευθύνης ιδιώτη προς τρίτους εξαιρείται οποιαδήποτε ζημιά που είναι αποτέλεσμα της επαγγελματικής δραστηριότητας του ασφαλισμένου ή που οφείλεται σε δραστηριότητα ψυχαγωγίας του ή που εμπίπτουν σε υποχρεωτική ασφάλιση (π.χ. ασφάλιση αυτοκινήτου). Επίσης, ο ασφαλισμένος δεν καλύπτεται αν προκαλέσει βλάβη επί τούτου και από δόλο. Εξαιρούνται, σαφώς, και οι φθορές από πόλεμο, εμφυλίους, εισβολή εξωτερικού εχθρού, στάσεις, ανταρσίες, τρομοκρατικές ενέργειες και άλλα συναφή γεγονότα, ενώ στις εξαιρέσεις συγκαταλέγονται και όλα τα πιθανά προβλήματα τα προκαλούμενα από πυρηνικές ενέργειες και άλλες αντίστοιχες δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία δεν αναλαμβάνει την κάλυψη αμιγώς οικονομικών απωλειών οποιουδήποτε είδους ή προέλευσης, πρόστιμα, ποινές κ.α.

Γκάρλας Βασίλειος
Author: Γκάρλας Βασίλειος

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6947687447
Θέλετε να σας καλέσoυμε;


Επιπλέον αρθρογραφία

Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γκάρλας Βασίλειος

garlas2

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947687447