Ιδιωτική Ασφάλιση

Μάθετε πρώτοι οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από την Ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα

Η διαχείριση κινδύνων

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Η διαχείριση κινδύνων είναι το σύνολο των αποφάσεων και ενεργειών για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την αντιμετώπιση των κινδύνων σε επίπεδο ατόμων, επιχειρήσεων και ευρύτερης κοινωνίας. Η διαχείριση των κινδύνων ενδιαφέρεται μόνο για τους καθαρούς κινδύνους και όχι για τους κερδοσκοπικούς.

Ο διαχειριστής κινδύνων θα αναζητήσει τρόπους για τη μείωση της αβεβαιότητας, την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων, τη μείωση του κόστους των διαφόρων μεθόδων αντιμετώπισης ζημιών στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο και την αισθηση ασφάλειας. Θα πρέπει να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της οικογένειας, αποτρέποντας την οικονομική καταστροφή.

Μια σημαντική ευθύνη του διαχειριστή κινδύνων είναι να εντοπίσει τις πηγές και τις αιτίες που προκαλούν ζημιές και στις οποίες είναι εκτεθειμένος ο υποβαλλόμενος στη μελέτη .

Κάποιοι από τους κινδύνους είναι φανεροί και γίνονται εύκολα αντιληπτοί, ενώ άλλοι μπορεί να διαφύγουν. Έτσι, ο διαχειριστής κινδύνου πρέπει να έχει εκτενή γνώση και να παρακολουθεί συστηματικά τον υποβαλλόμενο στην μελέτη.

Επόμενο βήμα μετά την αναγνώριση των κινδύνων είναι η εκτίμησή τους. Το ενδεχόμενο ύψος απώλειας και η πιθανότητα να συμβεί ο κίνδυνος τοποθετούνται σε μια αριθμητική κλίμακα (με την πλέον πιθανή και την πλέον σοβαρή να βρίσκονται υψηλότερα στην κλίμακα) και πολλαπλασιάζοντας τη μια με την άλλη προκύπτει ένα συγκριτικό αποτέλεσμα.

Το αποτέλεσμα που προκύπτει χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη σοβαρότητα των κινδύνων. Εάν το αποτέλεσμα είναι υψηλό, ο κίνδυνος είναι καταστροφικός και μπορεί να προκαλέσει τη χρεοκοπία της επιχείρησης. Οι καταστροφικές ζημιές είναι δύσκολο να προβλεφθούν γιατί εμφανίζονται σπάνια. Εάν το αποτέλεσμα τοποθετείται σε κάποια ενδιάμεση βαθμίδα της κλίμακας, ο κίνδυνος είναι σπουδαίος, και υποχρεώνει την οικογένεια να δανειστεί για να συνεχίσει τη ζωή της (αλλά δεν την οδηγεί σε χρεοκοπία).

Ένα χαμηλό αποτέλεσμα υποδεικνύει ότι ο κίνδυνος είναι μη σπουδαίος και οι πιθανές ζημιές μπορούν να αντιμετωπιστούν από το εισόδημα της οικογένειας, χωρίς να αλλάξει τα πλάνα της.

Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας διαχείρισης των κινδύνων είναι η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για την αντιμετώπιση τους. Οι δύο τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι ο έλεγχος και η χρηματοδότηση του κινδύνου, που λειτουργούν όχι μόνο ως εναλλακτικές, αλλά και ως συμπληρωματικές μέθοδοι.

Με τον έλεγχο του κινδύνου επιδιώκεται ο περιορισμός της έκτασης των συνεπειών που προκαλεί και η μείωση της συχνότητας με την οποία επέρχεται και περιλαμβάνει τις τεχνικές της αποφυγής και της μείωσης του κινδύνου.

Η χρηματοδότηση του κινδύνου αφορά τον τρόπο διαχείρισης των διαθέσιμων χρημάτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απώλειες που προκαλούν οι κίνδυνοι και περιλαμβάνει τις τεχνικές της παρακράτησης και της μεταβίβασης του κινδύνου. Το μέγεθος του κινδύνου που μπορεί να παρακρατηθεί με ασφάλεια, έχει σχέση με τη ρευστότητα που διαθέτει, τα αποθέματά της και τη δυνατότητα εύρεσης εξωτερικών πόρων. Η μεταβίβαση επιτυγχάνεται με την ασφάλιση.

Σε περίπτωση που ο κίνδυνος από τη φύση του δεν είναι ασφαλίσιμος, οπότε παρακρατείται, εφαρμόζεται η μέθοδος ελέγχου (μείωση ή αποφυγή).

Όταν είναι ασφαλίσιμος, η επιλογή μεταξύ των δύο τεχνικών θα γίνει συγκρίνοντας το κόστος ελέγχου του κινδύνου και του ασφαλίστρου που απαιτείται για να τεθεί υπό ασφαλιστική προστασία.

Οι δύο βασικοί παράγοντες για τη διαχείριση του κινδύνου είναι η πιθανότητα να συμβεί ο κίνδυνος και η σοβαρότητα, δηλαδή η μέγιστη απώλεια που μπορεί να προκύψει. Εάν η μέγιστη απώλεια είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία την οικογένεια τότε δεν ενδείκνυται η παρακράτηση και ο κίνδυνος πρέπει να μειωθεί ή να μεταβιβαστεί.

Εάν η πιθανότητα να συμβεί το περιστατικό είναι μεγάλη, τότε θα είναι υψηλά τα ασφάλιστρα που θα χρεώσει η ασφαλιστική εταιρεία για την κάλυψη του κινδύνου, οπότε καλύτερη πρακτική είναι η λήψη προληπτικών μέτρων (σε συνδυασμό, ίσως, με ασφάλιση).

 

 

 

Γκάρλας Βασίλειος
Author: Γκάρλας Βασίλειος

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6947687447
Θέλετε να σας καλέσoυμε;


Επιπλέον αρθρογραφία

Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γκάρλας Βασίλειος

garlas2

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947687447