Ιδιωτική Ασφάλιση

Μάθετε πρώτοι οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από την Ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα

Εξασφάλιση Οικογένειας

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

Το βασικότερο είδος ασφάλισης ζωής είναι η ασφάλιση θανάτου- Εξασφάλιση οικογένειας ! Η ασφάλιση αυτή συνάπτεται για τη «ζωή» του ασφαλισμένου και ο θάνατος του αποτελεί τον ασφαλισμένο κίνδυνο. Οι περισσότερες ασφαλίσεις για τις περιπτώσεις θανάτου είναι μεικτές. Συνδυάζονται, δηλαδή, με άλλες, όπως η ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος ή ασφάλισης υγείας.

 

Φυσικά, οι ασφαλίσεις αυτές διακρίνονται μεταξύ αυτών που υπερισχύει η κάλυψη του κινδύνου και αυτών, στις οποίες υπερισχύει ο αποταμιευτικός χαρακτήρας. Οι πρώτες ασφαλίσεις διαρκούν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. όσο διαρκεί ένα ταξίδι). Εδώ ο κίνδυνος είναι αβέβαιος. Από την άλλη, στις περιπτώσεις όπου η ασφάλιση θανάτου είναι αποταμιευτικού χαρακτήρα, το συμβόλαιο έχει ισχύ για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και εφόρου ζωής. Ο κίνδυνος εδώ είναι βέβαιος(είναι δεδομένη η αποζημίωση). Μάλιστα, αρκετά συχνά συμφωνείται εξαρχής η κατανομή του κεφαλαίου στους δικαιούχους μετά το θάνατο.

Σκοπός της συγκεκριμένης ασφάλισης είναι η εξασφάλιση των δικαιούχων μετά το θάνατο του ασφαλισμένου και η ελάφρυνσή τους από διάφορα οικονομικά βάρη, που, κατά πάσα πιθανότητα, θα προκύψουν μετά το τραγικό συμβάν, όπως έξοδα κηδείας ή φόρος κληρονομιάς. Συνήθως στις μακρόχρονες ασφαλίσεις εξασφαλίζεται ότι το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι είναι σαφώς μεγαλύτερο σε σχέση με τα ασφάλιστρα που έχουν αποδοθεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ασφάλιση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την εξασφάλιση ενός δανειστού σε περίπτωση θανάτου του δανειολήπτη.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι και η ασφάλιση ατυχήματος, αν περιλαμβάνει την ασφάλιση πιθανού θανάτου από ατύχημα, συγκαταλέγεται και στις ασφαλίσεις ζωής. Για την απόδειξη του θανάτου απαιτούνται τα όσα ορίζει ο αστικός κώδικας, ενώ ο δικαιούχος μπορεί ο ίδιος να απαιτήσει το ασφάλισμα (το ποσό που του αναλογεί) κατά το θάνατο του ασφαλισμένου. Προσοχή. Το ασφάλισμα νομικά δεν αποτελεί δωρεά και δεν φορολογείται(δεν εμπίπτει στο φόρο κληρονομιάς γι αυτό ένα μέρος το χρησιμοποιούμε ώστε να πληρωθεί ο φόρος κληρονομιάς). Προστατεύεται από το θεσμό της ασφάλισης.

Τέλος, εκτός από τις περιπτώσεις αυτοκτονίας, οι ασφαλίσεις του είδους αυτού δεν επηρεάζονται από τον τρόπο θανάτου του ασφαλισμένου. Το ασφάλισμα και η καταβολή του δεν αλλάζουν από τις συνθήκες θανάτου, παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου.

Μέσα από τη πρωτοποριακή μελέτη που κάνουμε μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια το ποσό ασφάλισης που χρειάζεστε…. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε….

 

Γκάρλας Βασίλειος
Author: Γκάρλας Βασίλειος

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6947687447
Θέλετε να σας καλέσoυμε;


Επιπλέον αρθρογραφία

Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γκάρλας Βασίλειος

garlas2

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947687447