Ιδιωτική Ασφάλιση

Μάθετε πρώτοι οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από την Ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα

Ασφαλίσεις Ζωής: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Πρόσφατη έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Αγορών Ελλάδος (ΕΑΑΕ) αναφέρει ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες αμφιβάλλουν για τους εγχώριους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και την ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν μελλοντικά στην παροχή συντάξεων. Η συμπλήρωση, μάλιστα, του εισοδήματος από κάποιο ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα κατά την ηλικία συνταξιοδότησης μοιάζει μια πρόσφορη και ικανοποιητική λύση.

 

Η ίδια δημοσκόπηση παρουσιάζει και άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα, αν και όχι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Το 88% των Ελλήνων πολιτών θεωρεί ότι οι συντάξεις που δίνονται από το κράτος είναι πολύ χαμηλές, ενώ το 84% των ερωτηθέντων δεν δύνανται να υπολογίσουν το ποσό της σύνταξης που θα λάβουν, λόγω των συνεχών αλλαγών στους σχετικούς νόμους. Παράλληλα, το 76% θεωρεί ότι τα χρήματα που δίνει για κοινωνική ασφάλιση είναι πολλά σε σχέση με τη σύνταξη που πρόκειται να λάβει και το 70% πιστεύει ότι, αν έδινε τα ίδια χρήματα σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, θα απολάμβανε πολύ καλύτερες παροχές.

Πράγματι, οι δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα μας είναι δυσμενείς για το ασφαλιστικό σύστημα. Δεν είμαστε, όμως, η μοναδική χώρα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ήδη, πριν από εμάς, ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Αγγλία, κατάφεραν να ανταπεξέλθουν τη δυσκολία αυτή, συμπληρώνοντας τις κρατικές συντάξεις με ιδιωτικές, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση αυτή στην Ελλάδα αποτελεί ταμπού, σύντομα αναμένονται και στη χώρα μας εξελίξεις που θα προσιδιάζουν στα ευρωπαϊκά δεδομένα και θα αφορούν τις συμπληρωματικές συντάξεις.

Η ιδιωτική ασφάλιση, παρ’ όλα αυτά, μπαίνει δυναμικά στη ζωή μας. Μετά την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου, η ασφάλιση ζωής, αν και όχι υποχρεωτική, μοιάζει όλο και περισσότερο απαραίτητη για την εξασφάλιση ενός καλύτερου βιοτικού επιπέδου και για την προσωπική αλλά και οικογενειακή ευημερία σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Η ιδιωτική ασφάλιση ζωής είναι πολυεπίπεδη και καλύπτει κάθε πιθανή ανάγκη. Οι ασφαλίσεις ζωής διακρίνονται αρχικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις βασικές και τις συμπληρωματικές(σε επόμενα άρθρα η κάθε κατηγορία θα αναλυθεί εκτενέστερα). Στις βασικές συγκαταλέγονται οι ασφαλίσεις για περιπτώσεις θανάτου, οι ασφαλίσεις για περιπτώσεις «επιβίωσης» και οι ασφαλίσεις που συνδυάζουν και τα δύο.

Η ασφάλιση για την περίπτωση θανάτου πιθανόν να είναι είτε ισόβια, είτε πρόσκαιρη. Η ισόβια ασφάλιση εγγυάται στο δικαιούχο ότι μετά τον θάνατο του ασφαλισμένου, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κι αν αυτός λάβει χώρα, θα λάβει ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο έχει συμφωνηθεί από τον ασφαλισμένο και την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Από την άλλη πλευρά, η πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου εγγυάται ότι ο δικαιούχος θα λάβει το προσυμφωνημένο ποσό, μόνο αν ο θάνατος του ασφαλισμένου επέλθει πριν τη λήξη του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Έχουν, δηλαδή, τα συμβόλαια αυτά συγκεκριμένο και προσυμφωνημένο χρόνο ισχύος.

Σχετικά με τις ασφαλίσεις που αφορούν την περίπτωση επιβίωσης, τα συμβόλαια αυτά αποδίδουν στον δικαιούχο, ο οποίος είθισται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ασφαλισμένο, προσυμφωνημένα ποσά αν αυτός ζήσει μέχρι την ηλικία λήξης του συμβολαίου. Έτσι, υπάρχουν τα συμβόλαια ασφάλισης συμφωνημένου κεφαλαίου και τα ισόβιας σύνταξης. Τα πρώτα καταβάλλουν στον ασφαλισμένο ένα εφάπαξ ποσό, αν αυτός συμπληρώσει μία συγκεκριμένη ηλικία. Τα συμβόλαια ισόβιας σύνταξης μοιάζουν με αυτά του συμφωνημένου κεφαλαίου, με τη διαφορά ότι το συμφωνημένο ποσό δίδεται υπό τη μορφή σύνταξης, μετά την πάροδο μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Στις ασφαλίσεις ισόβιας σύνταξης υπάρχει η δυνατότητα ύπαρξης και δεύτερου δικαιούχου.

Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μικτή ασφάλιση. Πρόκειται για ένα είδος ασφάλισης που μοιάζει αρκετά με αποταμιευτικό πρόγραμμα. Στις ασφαλίσεις αυτές, το κεφάλαιο καταβάλλεται είτε στον ασφαλισμένο, αν αυτός βρίσκεται εν ζωή κατά τη λήξη του συμβολαίου, είτε στον ορισμένο δικαιούχο, αν ο ασφαλισμένος έχει πεθάνει. Είναι μάλλον ένα σίγουρο στοίχημα. Βέβαια, τα συμβόλαια αυτά συνήθως απαιτούν υψηλά ασφάλιστρα και πολυετή διάρκεια.

Οι προαναφερθείσες αποτελούν τις βασικές ασφάλειες. Υπάρχουν, όμως, και οι συμπληρωματικές ασφαλίσεις, οι οποίες δεν δίνονται μεμονωμένα αλλά μόνο ως συμπληρωματικές καλύψεις στις βασικές ασφάλειες. Σε αυτές συγκαταλέγονται η επιστροφή ασφαλίστρων, η απαλλαγή καταβολής ασφαλίστρων, η ασφάλιση για την περίπτωση μόνιμης αναπηρίας και η αύξηση των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων σε περίπτωση ατυχήματος.

Φυσικά, πάντα θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους του πελάτη στο σώμα του συμβολαίου, όπου και σημειώνονται λεπτομερώς οι οποιεσδήποτε εξαιρέσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι κανένα συμβόλαιο δεν αποζημιώνει τους δικαιούχους σε περίπτωση αυτοκτονίας του ασφαλισμένου, ή σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων από μέρους του πελάτη, τα οποία αν η εταιρεία γνώριζε την πραγματική τους υπόσταση δεν θα προέβαινε στην σύναψη του συμβολαίου.

Καλέστε μας και ενημερωθείτε υπεύθυνα με το πρώτο επιστημονικό αντικειμενικό λογισμικό στην Ελλάδα....

Γκάρλας Βασίλειος
Author: Γκάρλας Βασίλειος

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6947687447
Θέλετε να σας καλέσoυμε;


Επιπλέον αρθρογραφία

Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γκάρλας Βασίλειος

garlas2

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947687447