Ιδιωτική Ασφάλιση

Μάθετε πρώτοι οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από την Ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα

Οι ιδιωτικές δαπάνες

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Οι ιδιωτικές δαπάνες αποτελούν τη τρίτη αλλά μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης του συστήματος υγείας. Κατά παράδοση οι δαπάνες αυτές ήταν υψηλές. Σημαντικός παράγοντας των υψηλών ιδιωτικών δαπανών είναι ο δυσανάλογα μεγάλος αριθμός ιατρικού δυναμικού και διαγνωστικών κέντρων που υπάρχουν στη χώρα μας .

Κίνδυνος

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Η λέξη κίνδυνος(risk) προέρχεται από τη λατινική ρίζα “risicare”

η οποία σημαίνει «τολμώ», υπονοώντας ότι ο κίνδυνος είναι επιλογή παρά πεπρωμένο. Οι δράσεις που τολμούμε να αναλάβουμε, οι οποίες εξαρτώνται από την ελευθερία επιλογών που διαθέτουμε, ουσιαστικά χαρακτηρίζουν την «ιστορία» της διαχείρισης κινδύνων, αλλά και την κοινωνική εξέλιξη. Η διαχείριση κινδύνων ενσωματώνεται σε ένα απέραντο φάσμα λήψης αποφάσεων από την κατανομή περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου μέχρι τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, από την εξόρυξη πετρελαίου σε μεγάλα θαλάσσια βάθη μέχρι την προστασία του περιβάλλοντος, από την πληρωμή ασφαλίστρων μέχρι τη χρήση ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα. Σε κάθε περίπτωση, κίνδυνος σημαίνει έκθεση στην αβεβαιότητα και αφορά αφενός, τις ανθρώπινες δραστηριότητες (είναι καθημερινός τρόπος ζωής και σκέψης) και αφετέρου,όλες τις επιχειρήσεις. Γι’ αυτό το λόγο, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την αντιμετώπισή του.

Η ιδιωτική ασφάλιση και η επιχειρηματικότητα

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Κάθε ασφαλιστικό προιόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον παράγοντα κίνδυνο,με το απρόβλεπτο την ανατροπή,’όπως και με το αδιέξοδο,διότι ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης δεν είναι άλλος από το να βρίσκει σε άμεσο χρόνο διέξοδο σε κάθε αδιέξοδο.

Η διαχείριση κινδύνων

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Η διαχείριση κινδύνων είναι το σύνολο των αποφάσεων και ενεργειών για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την αντιμετώπιση των κινδύνων σε επίπεδο ατόμων, επιχειρήσεων και ευρύτερης κοινωνίας. Η διαχείριση των κινδύνων ενδιαφέρεται μόνο για τους καθαρούς κινδύνους και όχι για τους κερδοσκοπικούς.

Είναι ακριβή η ιδιωτική ασφάλιση;

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Πολλές φορές ακούω ότι είναι ακριβή η ιδιωτική ασφάλιση είτε αυτό αφορά την ασφάλιση χερσαίων οχημάτων είτε ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης είτε οτιδήποτε άλλο…

Σελίδα 4 από 4

Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γκάρλας Βασίλειος

garlas2

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947687447