Δημόσια ασφάλιση

Μάθετε πρώτοι οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από την Δημόσια ασφάλιση στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Με την εγκ.Αρ.ΟΙΚ. 12854/25.05.04 και την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 631/04 εμφανίσθηκε η «Ευρωπαική Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας».

Σύμφωνα με την εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή και λειτουργία από 1η Ιουνίου 2004 της εν λόγω κάρτας.

Με απλά λόγια οι ασφαλιστικοί φορείς της χώρας μας είναι υποχρεωμένοι να μας εκδώσουν – εάν το αιτηθούμε – την «Ευρωπαική Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας» όπου εάν βρισκόμαστε σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. μπορούμε με την χρήση της να λαμβάνουμε υγιειονομική περίθαλψη η οποία θα καλύπτεται από τον Ελληνικό φορέα ασφάλισης μας !!!

Ειδικότερα η εν λόγω κάρτα αντικαθιστά όλη την «χαρτούρα» που χρειαζόταν για την κάλυψη - από τον αρμόδιο φορέα – των δαπανών της υγειονομικής περίθαλψης. Βέβαια αναφερόμαστε σε υγειονομική περίθαλψη η οποία παρέχεται κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Αναμφίβολα βασίζεται στην λογική της εξίσωσης των δικαιωμάτων των κατοίκων της Ε.Ε. και την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Με την κάρτα αυτή παρέχεται το δικαίωμα απόδοσης των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης κατά την προσωρινή διάρκεια διαμονής σε ένα κράτος μέλος που είναι διαφορετικό από το κράτος κατοικίας.

Πρέπει όμως να αναφερθούμε σε ορισμένες σοβαρές παραμέτρους:

Συγκεκριμένα:

Η «Ευρωπαική Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας» χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση προσωρινής διαμονής σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και όχι σε περίπτωση κατοικίας σε αυτό. Δηλαδή ο Ευρωπαίος πολίτης που κατοικεί στην Ελλάδα δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει στην Ελλάδα. Μπορεί να την χρησιμοποιήσει σε οποιοαδήποτε άλλο κράτος της Ε.Ε αλλά με την προϋπόθεση ότι έχει μεταβεί εκεί προσωρινά. (όπως π.χ. λόγω εκδρομής ή λόγω επισκέψεως για οικογενειακούς, επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους).

Η κάρτα εκδίδεται από το κράτος κατοικίας το οποίο – όπως προαναφέραμε – επιβαρύνεται με τις δαπάνες για τις παροχές αυτές.

Η περίοδος ισχύος της κάρτας θα καθορίζεται από τον ασφαλιστικό φορέα που την εκδίδει (από το κράτος κατοικίας του ασφαλισμένου). Για την χώρα μας η μέση διάρκεια του χρονικού δικαιώματος ανέρχεται περίπου σε 1 χρόνο. Αναμφισβήτητα υπάρχουν και περιπτώσεις όπου για διάφορους λόγους εκδίδεται σε μικρότερη διάρκεια (π.χ. ενηλικίωση τέκνου). Ωστόσο στόχος της λειτουργίας της κάρτας είναι η περίοδος ισχύος να είναι η μεγαλύτερη δυνατή.

Εάν λοιπόν εσείς λάβεται π.χ. από το Ι.Κ.Α. μια τέτοια κάρτα και πάτε εκδρομή στην Ιταλία θα λαμβάνεται παροχές περίθαλψης με την επίδειξη της κάρτας σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο της Ιταλίας. Το Ι.Κ.Α. μετά θα είναι υποχρεωμένο να αποδώσει στον αρμόδιο Ιταλικό Ασφαλιστικό φορέα την δαπάνη που δημιουργήθηκε από την χορήγηση της εν λόγω περίθαλψης.

Σημειωτέον ότι η κάρτα είναι «ατομική». Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εκδοθεί διαφορετική κάρτα για κάθε μέλος μιας οικογένειας έστω και αν ένα μέλος αυτής είναι ανήλικο.

Σε περίπτωση που υπάρξουν εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. απώλεια κάρτας λόγω κλοπής, φυσιολογική φθορά κάρτας κ.τ.λ.) τότε ο ασφαλισμένος μπορεί να κινηθεί από το κράτος που βρίσκεται, για να λάβει με FAX το λεγόμενο «Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης της Κάρτας» το οποίο με λίγα λόγια θα «σώσει την κατάσταση» !!! Αναμφισβήτητα η λήψη του πιστοποιητικού με fax βοηθάει αρκετά στο να μην δημιουργείται γραφειοκρατική καθυστέρηση.

Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ ώστε να καλύψει έκτακτες-άμεσες παροχές νοσοκομειακής περίθαλψης.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι δεν καλύπτονται παροχές «ιατρικών ταξιδιών» του ασφαλισμένου. «Ιατρικό ταξίδι» έχουμε όταν προϋπάρχει πάθηση και μεταβαίνουμε στο εξωτερικό για ιατρική φροντίδα αυτής. Με απλά λόγια εάν κάποιος πηγαίνει στο εξωτερικό για μια εγχείρηση πρόκειται για «ιατρικό ταξίδι» και δεν καλύπτεται από την «Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας».

Όμως και εκεί υπάρχουν εξαιρέσεις. Έτσι εάν ο ασφαλισμένος μεταβεί προσωρινά σε κράτος-μέλος για εξαιρετικά σημαντικούς λόγους (κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αναβάλει – π.χ. γάμος της κόρης του-) τότε, έστω και εάν έχει προϋπάρχουσα πάθηση μπορεί σε αυτήν την περίπτωση – εάν του συμβεί κάτι - να τον καλύψει η «κάρτα».

 

 

Γκάρλας Βασίλειος
Author: Γκάρλας Βασίλειος

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6947687447
Θέλετε να σας καλέσoυμε;


Επιπλέον αρθρογραφία

Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γκάρλας Βασίλειος

garlas2

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947687447