Ιδιωτική ασφάλιση , μια έξυπνη επένδυση

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Ασφάλιση είναι η μεταφορά συγκεντρωμένων , τυχαίων και απρόβλεπτων κινδύνων σε ασφαλιστές έναντι ασφαλίστρων που συμφωνούν να αποζημιώσουν τους ασφαλισμένους για τυχαίες ζημιές.

 

Ο φόβος για την επέλευση ζημιογόνων γεγονότων πάντα κυριαρχούσε στην ανθρώπινη ζωή. Εδώ επεμβαίνει ο κλάδος της ασφάλισης και έναντι ενός μικρού αντιτίμου αναλαμβάνει να καλύψει και να μην μας απασχολεί πλέον τουλάχιστον ως προς το οικονομικό σκέλος. Σε αυτό το σημείο είναι η πρώτη απόδοση της ασφάλισης ως επένδυσης είτε είμαστε ένα φυσικό ή ένα νομικό πρόσωπο διότι το να μην δεσμεύουν κεφάλαια για πρόβλεψη κίνδυνων και να τα χρησιμοποιούν για περεταίρω επενδύσεις, αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στα χρήματα μας . Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται διότι 1-3€ μπορούμε να ασφαλίσουμε ένα κίνδυνο 1000€ για κάποιο κίνδυνο. Ένα παράδειγμα είναι η ασφάλεια υγείας όταν με 30€/μήνα(ανάλογα την ηλικία ) εξασφαλίζουμε ένα check επιταγών αξίας 1.500.000€ για οποιοδήποτε θέμα υγείας χρειαστούμε. Ένας άνθρωπος που είναι 20 χρόνια ασφαλισμένος θα έχει δώσει συνολικά 10.000€ με 15.000€ και οποτεδήποτε χρειαστεί η ασφαλιστική θα του καλύψει 1.500.000€.

Αν αυτό δεν είναι τρομερή απόδοση τότε ποιο είναι;;

Αν η ασφαλιστική κλείσει; Χάνω τα λεφτά μου;

Εδώ ερχόμαστε να επιβεβαιώσουμε τον τίτλο μας ότι η  ιδιωτική ασφάλιση είναι επένδυση πλέον χωρίς ρίσκο. Με το SOLVENCY 2 και τη νέα οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση την IDD που εφαρμόζουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δυο θέματα που θα αναλυθούν σε μεταγενέστερα άρθρα) πλέον οι ελέγχει είναι τόσο έντονοι που οι προβλέψεις λένε ότι θα κλείνει μια ασφαλιστική εταιρία κάθε 200 χρόνια. Η IDD ελέγχει ότι οι διαμεσολαβούντες στην ασφάλιση θα καλούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές πολύ πιο επαγγελματικά κάτι που φυσικά θα πρέπει να επιβεβαιώνεται. Ακόμα όμως και να υπάρξει αστοχία και μια ασφαλιστική κλείσει έχει θεσπιστεί μετά την ΑΣΠΙΣ το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής που καλύπτει τους ασφαλισμένους σε περίπτωση που κλείσει μια ασφαλιστική.

Συνοψίζοντας βλέπουμε ότι η ασφάλιση είναι μια έξυπνη επένδυση διότι με μικρό κόστος αγοράζουμε μεγάλα κεφάλαια αλλά και χωρίς ρίσκο διότι έχουν παρθεί όλα τα μέτρα για να ελέγχεται η βιωσιμότητα των εταιριών και ο επαγγελματισμός των συμβούλων, αλλά ακόμα και να συμβεί το απευκταίο έχει προβλεφθεί να μην χάνουν τα χρήματα τους οι ασφαλισμένοι.

Γκάρλας Βασίλειος
Author: Γκάρλας Βασίλειος

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6947687447
Θέλετε να σας καλέσoυμε;


Επιπλέον αρθρογραφία

Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γκάρλας Βασίλειος

garlas2

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947687447