Δικαστική διεκδίκηση απο ασφαλιστική εταιρεία

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Εφόσον έχετε εμπλακεί σε μία κατάσταση στην οποία πιστεύετε ότι έχετε να λαμβάνετε αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να είστε ιδιαίτερα επιμελείς και αποφασιστικοί.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον δεν έχετε αποζημιωθεί     μέσω του συστήματος φιλικού διακανονισμού (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής) , ή   εξωδικαστικά από την ασφαλιστική εταιρεία κατόπιν σχετικού αιτήματός σας, οφείλετε να αναζητήσετε την αποζημίωσή σας με κατάθεση αγωγής. Αν αναζητάτε ποσό έως 20.000 Ευρώ, αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο, αλλιώς για μεγαλύτερο του ποσού αυτού   αρμοδιότητα έχει το Μονομελές Πρωτοδικείο, ενώ πλέον η διαδικασία προβλέπεται στις υπαγόμενες περιουσιακές διαφορές του αρ. 614 παρ. 6 ΚΠολΔ. Επειδή πολλά έχουν ειπωθεί για το ζήτημα της παραγραφής των αξιώσεων, απαραίτητο είναι να φανεί κανείς γρήγορος στις ενέργειές του και να καταθέσει (και επιδώσει) το δικόγραφο, το αργότερο μέσα σε δύο χρόνια από την ημέρα του ατυχήματος προς τον υπαίτιο οδηγό, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και την ασφαλιστική εταιρεία όπου ήταν ασφαλισμένο κατά το χρόνο του ατυχήματος.

Σε περίπτωση που αναμένετε αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία από άλλη αιτία όπως νοσήλια, αφού συγκεντρώσετε με επιμέλεια όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλετε εγγράφως (και ηλεκτρονικά) αίτημα για αποζημίωση προς την ασφαλιστική σας εταιρεία, προσκομίζοντας ή επισυνάπτοντας όλα τα δικαιολογητικά, ιδανικά με τη συνδρομή του ασφαλιστικού σας συμβούλου. Εφόσον μετά τις ενέργειές σας αυτές, καθυστερεί η καταβολή της αποζημίωσης ή λαμβάνετε αρνητική απάντηση καλό είναι πρώτα από όλα να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστή σας, προκειμένου λάβετε την αιτιολογία από την ασφαλιστική σας εταιρεία των λόγων καθυστέρησης ή άρνησης καταβολής της αποζημίωσης. Ακολούθως εάν δεν αισθάνεστε ικανοποιημένοι από τις εξηγήσεις τις οποίες λάβατε, έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για παρέμβαση ή στην Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) ή στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Εφόσον η ασφαλιστική σας εταιρεία  συνεχίζει να αρνείται την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης και αφού έχει αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους άρνησής της, τότε πρέπει να διεκδικήσετε το ποσό της αποζημίωσης  μέσω των πολιτικών δικαστηρίων.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχετε γνώση των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας πάντα με τη συνδρομή του ασφαλιστικού σας συμβούλου που είναι ή οφείλει να είναι σε θέση να σας εξηγήσει σημεία που   τυχόν δεν αντιλαμβάνεστε πλήρως, να συγκεντρώνετε όσο πιο σύντομα καθίσταται δυνατόν, πλήρη σειρά εγγράφων με αναλυτική αναγραφή των κονδυλίων, γνωματεύσεων κλπ και να κρατάτε φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων ακόμα και μετά την κατάθεσή τους, ενώ κάθε αίτημά σας δέον είναι να γίνεται εγγράφως.

 

Ευγενία Ι. Μπαρμπαγιάννη
Author: Ευγενία Ι. Μπαρμπαγιάννη
Ευγενία Ι. Μπαρμπαγιάννη
Δικηγόρος Αθηνών

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Εκπαίδευση: Υποψήφια  μεταπτυχιακού τίτλου Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, με τίτλο Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων.

Απόφοιτος  Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Νομικής.

Άριστη  γνώση  αγγλικής  και γαλλικής  γλώσσας  (Proficiency – Sorbonne II).

Εμπειρία:  Σύνταξη και επεξεργασία δικογράφων, παράσταση  ενώπιον των ελληνικών Δικαστηρίων,  εξωδικαστική επίλυση  διαφορών, ενασχόληση με αστικό και διοικητικό δίκαιο, συμμετοχή σε διαδικασίες καταχώρισης  κτηματογραφούμενων δικαιωμάτων του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου  Αθηνών.

Μέλος της  Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.

Τηλ. επικοινωνίας: 2103601505

Επιπλέον αρθρογραφία

Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γκάρλας Βασίλειος

garlas2

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947687447