Τι να γίνεται σε ένα προηγμένο κράτος όπως η Γερμανία στην ασφάλιση;

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Κοινωνική ασφάλιση

Η κοινωνική ασφάλιση στη Γερμανία αποτελεί ένα νομικά κατοχυρωμένο ασφαλιστικό σύστημα για στην κοινωνική ασφάλεια των πολιτών. Προσφέρει οικονομική προστασία κατά της ανεργίας και της ασθένειας, καθώς και περίθαλψη. Η πληρωμή των συντάξεων καλύπτεται επίσης από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.Η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την επαγγελματική απασχόληση των εργαζομένων. Οι εισφορές πληρώνονται κατά κανόνα από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη σε ποσοστό 50 % έκαστος και η καταβολή τους κρατείται αυτόματα από το μισθό ή το εισόδημα. Εξαίρεση αποτελεί η επίσης νομικά κατοχυρωμένη ασφάλιση ατυχήματος, της οποίας η πληρωμή εισφορών αναλαμβάνεται αποκλειστικά από τον εργοδότη.

Ασφάλεια υγείας στη Γερμανία

Υπάρχει η δημόσια καθώς και η ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Η δημόσια ασφάλιση υγείας προσφέρει στους ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ασθενείας. Αναλαμβάνει επίσης τα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπως για παράδειγμα την οδοντιατρική περίθαλψη, τις ιατρικές εξετάσεις για την πρόληψη καρκίνου καθώς και όλα τα μέτρα για την περίοδο αποκατάστασης της υγείας. Παρέχει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια και πληρώνει τον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, εάν λόγω της ανικανότητάς του για εργασία εκλείψει ο μισθός ή το εισόδημά του.

Εάν το εισόδημα που δημιουργεί υποχρέωση ασφάλισης ξεπερνά τα προκαθορισμένα όρια των επιτρεπόμενων συνεισφορών, η υποχρέωση ασφάλισης καταργείται και είναι δυνατή η ασφάλιση σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.

Κατά κανόνα η υποχρεωτική ασφάλιση αφορά τους εξής:

  • απασχολούμενους

  • δικαιούχους παροχών για μη απασχολούμενους (επίδομα ανεργίας, σύνταξη, επίδομα ασθενείας, ταμείο ανεργίας για μακροχρόνια ανέργους κ.λπ.)

  • σπουδαστές/φοιτητές

  • συνταξιούχους και αιτούντες σύνταξης

  • συγκεκριμένα μέλη της οικογένειας των υποχρεωτικά ασφαλισμένων

Ασφάλιση περίθαλψης

Στη δημόσια ασφάλιση υγείας περιλαμβάνεται αυτόματα και η κοινωνική ασφάλιση σε περίπτωση ανάγκης περίθαλψης. Όσον αφορά την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, η οποία περιλαμβάνει δικαιώματα παροχών νοσοκομειακής περίθαλψης, θα πρέπει προηγουμένως να έχει συμφωνηθεί και η ιδιωτική ασφάλιση σε περίπτωση αναπηρίας.

Σε περίπτωση ανεργίας η ασφάλιση μειώνει τους οικονομικούς κινδύνους που απορρέουν για το συγκεκριμένο άτομο. Υποστηρίζει τα άτομα, που παρέχουν φροντίδα συμβουλεύοντας και αναλαμβάνοντας τα έξοδα που προκύπτουν από την περίθαλψη και τη φροντίδα τους. Παροχές βοήθειας για τη φροντίδα στο σπίτι ή σε ίδρυμα π.χ. γηροκομείο μπορούν να επιτευχθούν μόνο μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης.

Ασφάλιση σε περίπτωση ανεργίας

Σε περίπτωση ανεργίας, μετά από εργασιακή σχέση με υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, υπάρχει η δυνατότητα της καταβολής παροχών από το ταμείο ανεργίας μετά από σχετική αίτηση. Ο σχετικός οργανισμός απασχόλησης (Agentur für Arbeit/Jobcenter) εξετάζει σε ποιο βαθμό πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις στις εκάστοτε περιπτώσεις.

Συνταξιοδοτική ασφάλιση

Η συνταξιοδοτική ασφάλιση δίνει οικονομική ασφάλεια στα γηρατειά ή σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία. Το δικαίωμα στη σύνταξη προϋποθέτει, ότι ο ασφαλισμένος έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο όριο ηλικίας και μπορεί να αποδείξει τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για τη σύνταξή του. Εφόσον πληρούνται και τα δύο αυτά κριτήρια, τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει τη σχετική αίτηση συνταξιοδότησης. Εκτός της δημόσιας ασφάλισης σύνταξης είναι αναγκαία και η ιδιωτική συνταξιοδοτική μέριμνα ασφάλισης του ενδιαφερόμενου. Σχετικά με την ιδιωτική συνταξιοδοτική μέριμνα υπάρχουν διάφορες προσφορές, που προωθούνται με την υποστήριξη του κράτους, όπως π.χ. η Riester-Rente.

 

 

Γκάρλας Βασίλειος
Author: Γκάρλας Βασίλειος

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6947687447
Θέλετε να σας καλέσoυμε;


Επιπλέον αρθρογραφία

Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γκάρλας Βασίλειος

garlas2

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947687447