Ανάλυση των κινδύνων

Ανάλυση των κινδύνων

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Στη ανάλυση των κινδύνων (risk analysis), γίνεται ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των κινδύνων . Όσον αφορά την ποιοτική ανάλυση, γίνεται εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης των κινδύνων και των συνεπειών τους. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν εκφράζονται σε απόλυτα μεγέθη αλλά σε λεκτικές διαβαθμίσεις που δημιουργούν συγκεκριμένες κλίμακες (π.χ. Ελάχιστη,Μέτρια, Μεγάλη).

Επίσης, γίνεται η ταξινόμηση των κινδύνων με βάση τη συνολική τους σοβαρότητα. Η σοβαρότητα ενός κινδύνου εκφράζεται από το μέγεθος που ονομάζεται έκθεση και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της πιθανότητας εμφάνισης του κινδύνου επί την αναμενόμενη συνέπεια, σε περίπτωση που ο κίνδυνος αυτός εμφανιστεί.

Η έκθεση αναπαρίσταται σε ένα πλέγμα κινδύνων, το risk matrix όπου φαίνονται οι αποδεκτοί και οι μη αποδεκτοί κίνδυνοι. Όσον αφορά την ποσοτική ανάλυση,είναι πιο «επιστημονική», καθώς βασίζεται σε μαθηματικούς υπολογισμούς. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης οι οποίες θα αναλυθούν στην πορεία της έρευνας. Στη φάση της αξιολόγησης των κινδύνων (risk evaluation), οι κίνδυνοι ιεραρχούνται με βάση την έκθεση που προέκυψε και δημιουργείται ένας κατάλογος προτεραιότητας κινδύνων.

 

 

Γκάρλας Βασίλειος
Author: Γκάρλας Βασίλειος

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6947687447
Θέλετε να σας καλέσoυμε;


Επιπλέον αρθρογραφία

Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γκάρλας Βασίλειος

garlas2

Είμαι στη διάθεση σας για το οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947687447